15.05.2015. Конверттерді ашу, Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамалар

15.05.2015. Конверттерді ашу, Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамалар

15.05.2015

Конверттерді ашу хаттамасы:

КОНВЕРТТЕРДІ АШУ ХАТТАМАСЫН ЖҮКТЕП АЛУ 

15.05.2015

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама:

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУҒА ЖІБЕРУ ТУРАЛЫ ХАТТАМАНЫ ЖҮКТЕП АЛУ